การประชุมหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่อง การตรวจสอบเนื้อหารายการ/โฆษณาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีโทรทัศน์ในพื้นที่ภาคเหนือ

วันที่ 29 มีนาคม 2562 สำนักงาน กสทช. ภาค 3 จัดการประชุมหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่อง การตรวจสอบเนื้อหารายการ/โฆษณาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีโทรทัศน์ในพื้นที่ภาคเหนือ ณ โรงแรม เดอะอิมพีเรียล จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พล.อ.ท.ดร. ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ รองเลขาธิการ กสทช. เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันในการตรวจสอบเนื้อหารายการ/โฆษณาของผู้ประกอบการที่มีการออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก (เคเบิ้ลทีวี) ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ