อบรมการส่งเสริมสิทธิทางการสื่อสารของคนพิการ (ค่ายการสื่อสารสำหรับคนหูหนวก)

อบรมการส่งเสริมสิทธิทางการสื่อสารของคนพิการ (ค่ายการสื่อสารสำหรับคนหูหนวก) ระหว่างวันที่ ๕ – ๖ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมคิงปาร์ค อเวนิว กรุงเทพฯ