การประชุมและสัมมนาการพัฒนาผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

วันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2562 ผศ. ดร. ภักดี มานะเวช รองเลขาธิการ กสทช. เป็นประธานเปิดการประชุมและสัมมนาการพัฒนาผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ให้มีจิตสำนึกรับผิดชอบ คำนึงถึงจริยธรรมจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ ณ โรมแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา กรุงเทพฯ