การสัมมนาเพื่อสร้างความรู้และเสริมพลังเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการวิทยุและโทรทัศน์ (ภาคเหนือ) วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

การสัมมนาเพื่อสร้างความรู้และเสริมพลังเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการวิทยุและโทรทัศน์ (ภาคเหนือ) ภายใต้โครงการ “การส่งเสริมและสนับสนุนการการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคในกิจการวิทยุและโทรทัศน์” วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.30 -16.30 น. ณ ห้องลีลาวดี โรงแรมฟูราม่า เชียงใหม่