"กิจกรรมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของผู้แทนเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ พื้นที่ภาคเหนือ"

"กิจกรรมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของผู้แทนเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ พื้นที่ภาคเหนือ วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ตามแผนการทำงานคณะทำงานเครือข่ายเฝ้าระวังสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ (ภาคเหนือ) ช่วงระหว่างเดือนธันวาคม 2562 - มีนาคม 2563 ผลจาการทำงานเบื้องต้นพบ:

  • โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินความจริง
  • โฆษณาปุ๋ย
  • โฆษณาเครื่องราง ของขลัง
  • เนื้อหาที่มีผลกระทบต่อศีลธรรมอันดี เช่น ละครที่ส่งเสริมหรือทำให้เห็นว่าการเป็นมือที่ ๓ เป็นเรื่องโอเค
  • เรตติ้งผิด
  • ความไม่เหมาะสม (อาจไม่ผิดกฎหมาย) เช่น การให้เด็กแสดงบทบาทที่ไม่สมวัย
  • รายการเล่าข่าว ที่ให้ความเห็น วิจารณ์ ไม่เป็นกลางพอ
  • ข่าวไม่เป็นกลาง