ผู้บริโภคสื่อฯ กับข่าวประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน มาตรา9 นั้นมีสาระสำคัญอย่างไรบ้าง?

ผู้บริโภคสื่อฯ กับข่าวประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน มาตรา9 นั้นมีสาระสำคัญอย่างไรบ้าง? และหากมีผู้ใดฝ่าฝืนข้อกำหนด มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ