วิธียกเลิกช่องรายการแนะนำเครื่อง PSI ทุกรุ่น

วิธียกเลิกช่องรายการแนะนำเครื่อง PSIทุกรุ่น 
กดปุ่มเลือกจากรีโมทเพื่อทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:
1. กดปุ่ม เมนู "Menu"
2. เมื่อเมนูหลักปรากฏแสดงบนหน้าจอให้ "เลือกตั้งค่าระบบ" และ กดปุ่มOK
3. กดปุ่มขึ้น-ลง เลือกรายการอื่นๆ และกดปุ่มOK
4. กดปุ่มเลือก "ปิดระบบ" และ กดปุ่มOK
5. กดปุ่มเลือก "Exit"

การยกเลิกช่องรายการแนะนำนี้ เป็นการแนะนำสำหรับผู้ใช้บริการกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ PSI เท่านั้น หากผู้บริโภครับชมจากผู้ให้บริการรายอื่น สามารถติดต่อเพื่อขอรับการแก้ไขกับผู้ให้บริการนั้นๆ แต่หากไม่ได้รับการแก้ไข สามารถร้องเรียนได้ที่ Call Center สำนักงาน กสทช. 1200 หรือหากมีข้อสงสัยวิธีการตั้งค่าสามารถติดต่อ PSI Call Center 1247