วิธียกเลิกช่องรายการแนะนำเครื่อง PSIทุกรุ่น

 

วิธียกเลิกช่องรายการแนะนำเครื่อง PSIทุกรุ่น การยกเลิกช่องรายการแนะนำนี้ เป็นการแนะนำสำหรับผู้ใช้บริการกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ PSI เท่านั้น หากผู้บริโภครับชมจากผู้ให้บริการรายอื่น สามารถติดต่อเพื่อขอรับการแก้ไขการบริการกับผู้ให้บริการนั้นๆ แต่หากไม่ได้การแก้ไข สามารถร้องเรียนได้ที่ Call Center สำนักงาน กสทช. 1200