มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมฯ กระทรวงศึกษาธิการ และ กสทช. จัดการเรียนการสอนผ่านฟรีทีวี 17 ช่อง ให้เด็กนั่งเรียนที่บ้าน เลี่ยงโควิด-19 เริ่มออกอากาศ 18 พ.ค.นี้

• กสทช. อนุญาตให้กระทรวงศึกษาธิการ ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัลเพื่อการศึกษาเป็นการชั่วคราวผ่านช่องสัญญาณ ออกอากาศแบบความคมชัดปกติ (SD) จำนวน ๑๗ ช่องรายการ เป็นระยะเวลา ๖ เดือน เพื่อส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ของเยาวชนและครอบครัว
• เริ่มทดลองเรียนผ่านทีวี 18 พ.ค.นี้เป็นต้นไป ถือเป็นการปรับพื้นฐานทั้งครูและนักเรียน เพื่อประเมินความเข้าใจ ในการรับข้อมูล และปรับตัว เมื่อถึงวันที่ 1 กรกฎาคม หากไม่สามารถไปเรียนที่โรงเรียนได้ ก็จะได้ เรียนทาง ทีวี หรือออนไลน์ ต่อเนื่อง
• มีรีรันการเรียนการสอนในแต่ละวันของทุกระดับชั้นเพิ่มอีกวันละ 2 รอบ เพื่อให้บ้านที่มีเด็กหลายคน แม้ไม่มีอินเทอร์เน็ต มีทีวีอยู่เครื่องเดียว ก็สามารถเหลื่อมเวลากันดูได้
• 17 ช่อง มี ช่อง 37 ชั้น อ.1 ช่อง 38 ชั้น อ.2 ช่อง 39 ชั้น อ.3 ช่อง 40 ชั้น ป.1 ช่อง 41 ชั้น ป.2 ช่อง 42 ชั้น ป.3 ช่อง 43 ชั้น ป.4 ช่อง 44 ชั้น ป.5 ช่อง 45 ชั้น ป.6 ช่อง 46 ชั้น ม.1 ช่อง 47 ชั้น ม.2 ช่อง 48 ชั้น ม.3 ช่อง 49 ชั้น ม.4 ช่อง 50 ชั้น ม.5 ช่อง 51 ชั้น ม.6 ช่อง 52 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และ ช่อง 53 อาชีวศึกษา
• ตารางการเรียน ทุกระดับชั้น จะเรียนพร้อมกันในเวลา 30-11.30 น. และจะ รีรัน สองช่วง คือ 14.30 น. และ 20.30น.
• เนื้อหา ในระดับชั้น อนุบาล 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับความอนุเคราะห์ จากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
• ส่วนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และ กศน. อาชีวะศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จะเป็นฝ่ายดำเนินการเรื่องเนื้อหา ซึ่งเนื้อหาที่จะสอน จะเป็น สาระวิชาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตร เช่น ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ ส่วนจะเสริมในวิชาใดเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงเรียนที่จะดำเนินการ
• นอกจากนี้แล้ว ยังมีแอพลิเคชั่น เว็บไซต์ และ ยูทูป DLTV เพื่อให้ นักเรียน ทุกคน สามารถไปชมย้อนหลังทางออนไลน์ได้ตลอดเวลา