วิธีการรับชมช่องรายการเพื่อการศึกษาของทีวีในระบบต่างๆ

วิธีการรับชมช่องรายการเพื่อการศึกษาของทีวีในระบบต่างๆ
•ดิจิตอลทีวี (เริ่มต้นที่ช่อง 37)
จูนโดยกดเมนู  เลือกค้นหาช่องอัตโนมัติ

•ทีวีดาวเทียม (C-Band เริ่มต้นที่ช่อง 337, KU-Band เริ่มต้นที่ช่อง 186)
ปิดเครื่อง  ถอดปลั๊ก  แล้วเสียบปลั๊กเปิดเครื่องอีกครั้ง เพื่อรีเซ็ตสัญญาณ

•เคเบิลทีวี (หมายเลขช่องขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ)
จูนโดยกดเมนู  เลือกค้นหาช่องอัตโนมัติ

•IPTV (หมายเลขช่องขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ)
ปิดเครื่อง  ถอดปลั๊ก  แล้วเสียบปลั๊กเปิดเครื่องอีกครั้ง เพื่อรีเซ็ตสัญญาณ

•สามารถจูนได้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
**หากพบปัญหาการปรับจูน สามารถติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้จากผู้ให้บริการเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ที่ท่านใช้งานอยู่