การเฝ้าระวังการโฆษณา "เกินเวลา" ผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ทำอย่างไรได้บ้าง?

“หากเรากำลังนั่งดูทีวี แล้วพบเจอการออกอากาศโฆษณาบริการหรือสินค้าเกินกว่าระยะเวลาที่กฏหมายกำหนด หรือบ่อยครั้งที่เป็นผลให้รับชมอย่างไม่ต่อเนื่อง เราในฐานะผู้บริโภคสื่อ สามารถมีส่วนร่วมในการติดตามเฝ้าระวังและร้องเรียนได้ เพราะถือเป็นการกระทำที่เอาเปรียบผู้บริโภคเข้าข่ายผิดกฎหมายตามพ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 (มาตรา 23,28) และประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2555 (ข้อ 8)”

หากเจอการกระทำที่เข้าข่าย:
ตัวอย่างการนับเวลาโฆษณาทางวิทยุ-โทรทัศน์ (ธุรกิจ)
โฆษณาที่2: 2.05 นาที
โฆษณาที่3: 3.15 นาที
โฆษณาที่1: 3.54 นาที
โฆษณาที่2: 2.35 นาที
โฆษณาที่3: 2.53 นาที
เวลาโฆษณาทั้งหมดรวมเป็น 13.62 นาที/ชั่วโมง โฆษณานานแบบนี้ถือว่าเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
** 1 ชั่วโมงนับตาม “เวลาสากล” เช่น 08.01 น. - 09.00 น. 15.01 น. - 16.00 น., 21.01 น. - 22.00 น.

อนุญาตให้โฆษณาได้:
ดิจิตอลทีวี/วิทยุธุรกิจ
ไม่เกิน 12.30 นาที/ชม. เฉลี่ยทั้งวัน 10 นาที/ชม.
โทรทัศน์ดาวเทียม/เคเบิลทีวี
ไม่เกิน 6 นาที/ชม.
เฉลี่ยทั้งวัน 5 นาที/ชม.

จดรายระเอียด
•ชื่อช่องรายการ
•ชื่อนิติบุคคล/ชื่อผู้รับในอนุญาต (ถ้าทราบ)
•วัน เดือน ปี ที่ออกอากาศ
•ชื่อรายการ/ชื่อผลิตภัณฑ์ (เข้าข่ายกระทำผิดตามกฏหมาย)
•เนื้อหาที่พบ (ข้อความต่างๆ)

หากพบเจอ แจ้งสายด่วน กสทช. 1200
"มาร่วมปกป้องสิทธิของผู้บริโภคสื่อ ป้องกันสื่อไม่สร้างสรรค์ เฝ้าระวังโฆษณาผิดกฏหมาย"