กสทช. ร่วมสร้างความเชื่อมั่นการท่องเที่ยวไทย ในโครงการ Amazing Thailand Safety & Health Administration

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ สำนักงาน กสทช. จัดแถลงข่าวความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์ รองประธาน กสทช. และนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกันแถลงข่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศคลี่คลายลง พร้อมขยายผลโครงการบริหารความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA) ซึ่งสำนักงาน กสทช. จะร่วมมือกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่งข้อความสั้น (SMS Broadcasting) และ Travel Sim Card ณ ท่าอากาศยานนานาชาติของประเทศไทยทุกแห่ง ไปยังนักท่องเที่ยวและประชาชนเพื่อสื่อสารและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในการเดินทางมาท่องเที่ยว รวมถึงการใช้สินค้าและบริการในประเทศไทย เพื่อสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวในประเทศด้วยความมั่นใจและมีความสุข