สำนักงาน กสทช. แนะนำวิธีการปรับจูนสัญญาณดิจิตอลทีวีในพื้นที่ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ และพื้นที่ใกล้เคียง

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) กำลังอยู่ในช่วงดำเนินการปรับปรุงโครงข่ายสัญญาณดิจิตอลทีวี เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการใช้งานคลื่นความถี่ของประเทศไทยให้มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศซึ่งการปรับปรุงโครงข่ายในครั้งนี้ จะส่งผลให้ประชาชนในบางพื้นที่ไม่สามารถรับชมดิจิตอลทีวีได้ในบางช่วงเวลา โดยในขณะนี้ อยู่ระหว่างการปรับปรุงโครงข่ายดิจิตอลทีวีในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งมีแผนการปรับปรุงฯ อยู่ในระหว่างวันที่ 8 ต.ค.-11 พ.ย. 2563

โดยในวันที่ 11 พ.ย. 2563 ประชาชนในบริเวณพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงจะไม่สามารถรับสัญญาณดิจิตอลทีวีในช่วงเวลา 09.00-17.00 น. ได้ หลังจากนั้นประชาชนสามารถดำเนินการปรับจูนสัญญาณดิจิตอลทีวีได้เอง โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ซึ่งขั้นตอนแรกประชาชนต้องตรวจสอบตัวเองก่อนว่า ที่บ้านรับสัญญาณดิจิตอลทีวีหรือไม่ ซึ่งการรับสัญญาณดิจิตอลทีวีจะใช้เสาก้างปลา หรือหนวดกุ้งในการรับสัญญาณ ไม่ได้ใช้จานรับสัญญาณสีต่างๆ

จากนั้นให้ทำการปรับจูนกล่อง Set Top Box โดยมี 4 ขั้นตอนหลักๆ ได้แก่
1. กดเมนูบนรีโมต
2. เลือกคำว่าตั้งค่า หรือติดตั้ง
3. เลือกคำว่าค้นหาอัตโนมัติ 
4. เลือก OK หรือคำว่าค้นหา
เมื่อสัญญาณกลับมาก็จะทำให้สามารถรับชมดิจิตอลทีวีได้อีกครั้ง

ส่วนทีวีที่ไม่ได้ใช้กล่อง Set Top Box หรือทีวีที่สามารถรับสัญญาณดิจิตอลได้ในตัว ให้ประชาชนใช้รีโมตของทีวีกดเมนู หรือ Settings เข้าไปยังหน้าเมนูหลักแล้วเลือกคำที่จะนำไปสู่การตั้งค่าการรับชมเช่น ช่อง การปรับช่องการตั้งค่าทั้งหมด หรือการแพร่ภาพ จากนั้นเลือกคำทั้งหมดที่จะนำไปสู่การค้นหาสัญญาณ เช่น ตั้งค่า การปรับแต่ง ค้นหา ช่อง หากมีเมนูอื่นที่ให้เลือกเพิ่มเติม ก็ให้เลือกคำที่เกี่ยวข้องกับคำเหล่านี้ เช่น ระบบค้นหา ค้นหาอัตโนมัติ จูนนิ่ง เริ่มต้น โดยเมื่อกดเข้าไปแล้วอาจพบรายละเอียดที่ต่างกันไปตามแต่ละยี่ห้อของทีวี ดังนั้นให้มองหาเมนูที่มีคำเหล่านี้ เช่น อากาศ เสาอากาศ ดิจิตอล โดยกดคำว่า ตกลง ค้นหาถัดไป สแกนจากนั้นทีวีก็จะกลับมาดูได้เหมือนเดิม

แต่หากประชาชนใช้เคเบิ้ลทีวีหรือดูทีวีผ่านจานดาวเทียมก็ไม่ต้องดำเนินการใดๆเนื่องจากไม่ได้รับผลกระทบสามารถดูทีวีได้ตามปกติ 

สามารถตรวจสอบวัน-เวลาปรับเปลี่ยนสัญญาณในพื้นที่ พร้อมคู่มือการจูนสัญญาณโดยละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://700.nbtc.go.th  หรือหมายเลขโทรศัพท์ Call Center020 700 700