งานเสวนา “OTT in the New Digital Economy”

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธาน กสทช. พร้อมด้วย กสทช. รศ. ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ ผศ.ดร. ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช. นายสมบัติ ลีลาพตะ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ นางสาวมณีรัตน์ กำจรกิจการ ผู้ช่วยเลขาธิการ กสทช. ร่วมงานเสวนา “OTT in the New Digital Economy” ซึ่งงานดังกล่าวเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากนักวิชาการ ผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างกฎเกณฑ์การกำกับดูแลธุรกิจ OTT ให้เหมาะสมสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง และสร้างความเสมอภาคเท่าเทียมระหว่างผู้ประกอบการทีวี และ OTT ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ