โฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเกินจริงผ่านสื่อวิทยุ-โทรทัศน์

โฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเกินจริงผ่านสื่อวิทยุ-โทรทัศน์
กฏหมาย กสทช.
ตามประกาศ กสทช. การออกอกาศรายการที่มีเนื้อหาสาระในลักษณะจูงใจ โดยหลอกลวง หรือกระทำให้เกิดความเข้าใจผิด โดยการใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข้อมูลอันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริง เข้าข่ายการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

กฏหมาย อย.
ห้ามมิให้ผู้ไดโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหาร อันเป็นเท็จหรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร ผู้ใดที่ประสงค์จะโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพหรือ-สรรพคุณของอาหาร ต้องได้รับการพิจารณาก่อน

ข้อความเข้าข่ายเกินจริง
- เห็นผลใน 7 วัน
- ปลอดภัยไม่มีผลข้างเคียง
- ลดไขมันส่วนเกิน
- หน้าอกเต่งตึง

ตัวอย่างโฆษณา
- ผลิตภัณฑ์ A ช่วยลดความอ้วนปลอดภัย ไม่มีผลข้างเดียง
- คอลลาเจน B กำให้ขาวขึ้นเห็นผลภายใน 7 วัน
- อาหารเสริมสตรี ทานแล้วหน้าอก เต่งตึง
- ผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพร ดื่มแล้วทำให้สุขภาพดี ยับยั้งการเกิดโรค

หากพบโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเกินจริงผ่านสื่อวิทยุหรือโทรทัศน์ 
สามารถแจ้ง ร้องเรียน ได้ที่ สายด่วน อย. 1556 หรือสำนักงาน กสทช. 1200