โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ(ยา)เกินจริงผ่านสื่อวิทยุ-โทรทัศน์

โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริงผ่านสื่อวิทยุ-โทรทัศน์
กฎหมาย กสทช.
ตามประกาศ กสทช. การออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระในลักษณะจูงใจ โดยหลอกลวง หรือกระทำให้เกิดความเเข้าใจผิด โดยการใช้หรือองอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ ข้อมูลอันไม่เป็นความจริง หรือเกินความจริง เข้าข่ายการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและก็จการโทรทัศน์

กฏหมาย อย.
ห้ามโฆษณาโอ้อวดว่า สามารถป้องกันรักษาได้อย่างศักดิ์สิทธิ์ หายขาด ห้ามแสดงสรรพคุณเป็นเท็จเกินจริง หรือทำให้เข้าใจผิดในส่วนประกอบของยาสามารถรักษา บรรเทา บำบัดหรือป้องกันโรคได้รักษาโรคให้หายขาดได้

ข้อความโฆษณาเกินจริง
บำรุงหัวใจ
ไม่โยโย่แม้หยุดทาน
รักษาให้หายขาด
ต้านมะเร็ง
ลดความดัน

ตัวอย่างโฆษณาเกินจริง
- ยาลดน้ำหนัก ใช้แล้วเห็นผล ภายใน 3 วัน
- ยาสมุนไพร รักษาได้ทุกโรคหายขาดทุกโรค
- ยาลดสิว ลดสิวได้ทุกประเภทไม่มีผลข้างเคียง หายภายใน 7 วัน
- ยาแคปซูลกำลังข้าง ทานแล้วช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศ

หากพบโฆษณายาเกินจริง ผ่านสื่อวิทยุหรือโทรทัศน์ สามารถแจ้งร้องเรียน ได้ที่
สายด่วน อย. 1556 หรือที่ สำนักงาน กสทช. Call center 1200