ตัวอย่างการบันทึกข้อความเพื่อร้องเรียน "โฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริม" ผ่านสื่อวิทยุ-โทรทัศน์

ซึ่งมีรายรายละเอียดของเรื่องดังนี้

ผู้ร้องได้ร้องเรียนสถานีวิทยุ xxxx โดยให้ข้อมูลว่า เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2564 เวลา 13.34 - 15.33 น. ได้รับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง xxxxxxx คลื่นความถี่ xxxxx MHz บริเวณพื้นที่ อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

โดยขณะรับฟังพบว่ามีการออกอากาศ เผยแพร่โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ (อาหารเสริม) ซึ่งบรรยายสรรพคุณว่า "จะช่วยให้รับประทานอาหารได้ นอนหลับสบาย เดินได้ เคลื่อนไหวร่างกายได้สะดวก ทำงานได้ ช่วยบรรเทาอาการปวดแขน ปวดขา ชา และช่วยให้โรคกระเพาะหายได้

ซึ่งผู้ร้องเรียนเห็นว่าเป็นการโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่เป็นการอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง จึงขอให้ทางสำนักงาน กสทช. ตรวจสอบการเผยแพร่โฆษณาผลิตภัณ์เสริมอาหารของสถานีวิทยุกระจายเสียงดังกล่าว

หากพบโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเกินจริงในลักษณะดังกล่าว ผ่านสื่อวิทยุหรือโทรทัศน์ สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่ สายด่วน สำนักงาน กสทช. 1200 ☎️ หรืออีกช่องทาง สายด่วน อย. 1556 ☎️