สู่ยุคดิจิตอล

 • 88. วิทยุ-โทรทัศน์ดิจิตอลคืออะไร
  88. วิทยุ-โทรทัศน์ดิจิตอลคืออะไร
  วิทยุ-โทรทัศน์ดิจิตอล (Digital Broadcasting) หมายถึง การส่งผ่านภาพและเสียงโดยสัญญาณดิจิตอลที่มีประสิทธิภาพสูง ภาพและเสียงคมชัด สามารถส่งข้อมูลได้มากกว่าแบบอนาล็อกในหนึ่งช่องสัญญาณ และทำให้ได้คุณภาพ
  Jan 30.2017
 • 89. ทำไมประเทศไทยต้องเปลี่ยนเป็นดิจิตอล
  89. ทำไมประเทศไทยต้องเปลี่ยนเป็นดิจิตอล
  การปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบดิจิตอลจะทำให้ประชาชนได้รับโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการที่มีความหลากหลายเนื่องจากจำนวนช่องรายการที่เพิ่มขึ้น ด้วยคุณภาพที่ดีกว่าเดิม อันจะนํามาซึ่งการพัฒนาคุณภาพ
  Jan 30.2017
 • 90. ประเทศไทยจะใช้วิทยุ-โทรทัศน์ดิจิตอลระบบไหน
  90. ประเทศไทยจะใช้วิทยุ-โทรทัศน์ดิจิตอลระบบไหน
  ประเทศไทยได้เลือกให้นำระบบของยุโรป หรือ “DVB-T2” มาเป็นมาตรฐานระบบโทรทัศน์ดิจิตอลภาคพื้นดินของประเทศไทย (Digital Terrestrial Television : DTTV) ซึ่งได้รับความเห็นชอบแล้วในการประชุมคณะรัฐมนตรี
  Jan 30.2017
 • 91. วิทยุ-โทรทัศน์ดิจิตอลดีกว่าระบบอนาล็อกอย่างไร
  91. วิทยุ-โทรทัศน์ดิจิตอลดีกว่าระบบอนาล็อกอย่างไร
  เมื่อวิทยุ-โทรทัศน์เปลี่ยนไปสู่ระบบดิจิตอล เราทุกคนในฐานะผู้บริโภคได้ประโยชน์หลายอย่าง เช่น เราจะมีวิทยุให้ฟังมากขึ้น มีทีวีให้ดูมากขึ้น ให้เราเลือกดูเลือกฟังตามความต้องการ คุณภาพของภาพ
  Jan 30.2017
 • 92. สื่อในระบบดิจิตอลมีอะไรบ้าง
  92. สื่อในระบบดิจิตอลมีอะไรบ้าง
  สื่อดิจิตอลมีมากมายหลายประเภท เช่น ทีวีที่จ่ายเพื่อรับชมแต่ละครั้ง (Pay-per-view) ทีวีที่รับชมได้ทุกเวลา (Any-time TV) หรือทีวีแบบโต้ตอบได้ (Interactive TV) ฯลฯ ด้านระบบเสียงสามารถทำเสียงรอบทิศทาง
  Jan 30.2017
 • 93. วิทยุ-โทรทัศน์ช่องเดิมๆ จะหายไปหรือไม่
  93. วิทยุ-โทรทัศน์ช่องเดิมๆ จะหายไปหรือไม่
  ในช่วงแรกของการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบดิจิตอล เราก็จะยังคงมีสถานีวิทยุ-โทรทัศน์ช่องเดิมๆ ที่เราดู-ฟังอยู่ ให้ติดตามต่อไปอีกหลายปี สิ่งที่เราได้เพิ่มขึ้น คือ มีช่องใหม่ๆ รายการใหม่ๆ ให้เลือกรับชมและรับฟัง
  Jan 30.2017