เวทีสัมมนาสรุปผลการจัดกิจกรรมวันที่ 9-10 ธันวาคม 2557

ภาพกิจกรรม สัมมนาสรุปผลการจัดกิจกรรมและกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรวมกลุ่ม เครื่อข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ กลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่า วันที่ 9 - 10 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท ปทุมธานี...
Jul 18.2017
share

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2557

Jul 18.2017
share
รวมภาพกิจกรรม เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (กลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่า) ในพื้นที่ ภาคใต้ ณ โรงแรม รอยัลภูเก็ตซิตี้ วันที่ 12 - 13 พฤศจิกายน 2557...

กิจกรรมอบรมเรียนรู้ผู้ดูแลเวบไซต์กลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่าพื้นเมือง

Jul 18.2017
share
การอบรมเพื่อให้เรียนรู้ในการดูแล เวบฯ ของตัวเอง...

เวทีสัมมนาสรุปผลการจัดกิจกรรมวันที่ 9-10 ธันวาคม 2557

Jul 18.2017
share
ภาพกิจกรรม สัมมนาสรุปผลการจัดกิจกรรมและกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรวมกลุ่ม เครื่อข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ กลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่า วันที่ 9 - 10 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท ปทุมธานี...

รวมภาพกิจกรรม เมื่อวันที่ 12-13 กันยายน 2557

Jul 18.2017
share
เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (กลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่า) ในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรม พูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด เมื่อวันที่ 12 - 13 กันยายน 2557...

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ

Jul 18.2017
share

ข่าวจาก WISDOM TV2

Jul 18.2017
share
...