รายชื่อสมาชิกกลุ่ม

  • 1. น.ส.จริยา เสน่จิบัง
  • 2. น.ส.ชลาลัย เสน่ติบัง
  • 3. น.ส.ณฐพร สระทองทา
  • 4. นายณัฐวุฒิ อุปถัมภ์
  • 5. น.ส.สินาภรณ์ เสน่ติบัง
  • 6. น.ส.ณิชกมล บุษราคำ