รายชื่อสมาชิกกลุ่ม

  • 1. นายวันชัย ฝั่งซ้าย
  • 2. นายอิทธิพงษ์ งอยภูธร
  • 3. นายจตุรภู คำชมภู
  • 4. นายสุทธิรักษ์ ทานาลาด
  • 5. นายปิยะพงษ์ เสนสิทธิ์