ข่าวประชาสัมพันธ์

กสทช. อนุมัติเงินสนับสนุนการส่งสัญญาณทีวีดิจิตอลผ่านดาวเทียมเพิ่มในระบบ HD พร้อมมีมติเห็นชอบกับสำนักงาน กสทช. ในหนังสือชี้แจง สตง. เรื่อง USO NET และรอความเห็นตอบกลับจาก สตง. ก่อนที่ให้ความเห็นชอบลงนามในสัญญาจ้างต่อไป

       นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า วันนี้ (23 ส.ค. 2560) ที่ประชุม กสทช. ได้มีมติอนุมัติวงเงินในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่งสัญญาณผ่านด...
Nov 29.2017
share

การประชุมขี้แจงถอดบทเรียนประสบการณ์การทำงานและจัดแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ของสำนัก บส

Nov 28.2017
share
       เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖o สำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (สำนัก บส.) จัดการประชุมชี้แจงการถอดบทเรียนประสบการ การทำงานและจัดแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง “การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิกา...

การดำเนินงาน สำนัก บส. ในการคุ้มครองสิทธิคนพิการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์

Nov 28.2017
share
ดาวน์โหลด (PDF)ดาวน์โหลด (Powerpoint)...

แบบฟอร์มรายละเอียด การเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย เพื่อประกอบการร้องเรียน

Nov 28.2017
share
กดเพื่อดาวน์โหลด แบบฟอร์ม>>>Download<<< (Word)>>>Download<<< (PDF)...

กสทช. อนุมัติคลื่นความถี่ย่าน 920-925 MHz เพื่อใช้งาน IoT พร้อมอนุมัติความถี่ย่าน 800/900 MHz และ 400 MHz ใช้งานระบบคมนาคมขนส่งทางราง

Nov 28.2017
share
       นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า วันนี้ (19 ก.ค. 2560) ที่ประชุม กสทช. มีมติเห็นชอบให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 920-925 MHz เพื่อรองรับเทคโน...

สำนักงาน กสทช. ผนึกหน่วยงานรัฐ-เอกชน แก้ปัญหาแอพพลิเคชั่นกระทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ส่งเรื่องไอซีทีบรรจุวาระหาแนวทางแก้ไขเชิงบูรณาการ

Nov 28.2017
share
       นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. เตรียมส่งเรื่องให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที) พิจารณาดำเนินการกรณีแอ...

ผลการดำเนินการเพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘

Nov 28.2017
share