ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการดำเนินการเพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘

Nov 28.2017
share

คูปองล็อต 3 หมดอายุ 31 สิงหาคมนี้แล้ว ใครยังไม่แลก รีบแลกกันด่วน!!!

Nov 28.2017
share
       ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับวันหมดอายุคูปองดิจิตอลในล็อตที่ 3 ซึ่งจะหมดลงในวันที่ 31 สิงหาคมนี้  ทั้งนี้สำหรับการแจกคูปองในล็อตที่ 3 ของ กสทช. ได้มีการแจกทั้งสิ้นจำนวน 623,401 ฉบับ ให้กับประชาชนในครัวเรือนพื้นที่ 4 จังหวัด คือ จั...

แผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก

Nov 28.2017
share

ผลการดำเนินการเพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ๗ กรกฏาคม ๒๕๕๘

Nov 28.2017
share

ผลการดำเนินการเพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘

Nov 28.2017
share

ผลการดำเนินการเพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘

Nov 28.2017
share

ผลการดำเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ข้อมูล ณ วันที่ วันที่ ๑๒ พ.ค. ๕๘

Nov 28.2017
share