ข่าวประชาสัมพันธ์

รองเลขาธิการ กสทช. เผยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ครั้งแรกของประเทศไทย

พล.อ.ท.ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองเลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า วันนี้ (2 ธันวาคม 2563) สำนักงาน กสทช. ได้จัดการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ...
Dec 04.2020
share

สำนักงาน กสทช. คว้าอันดับ 1 รางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ITA Awards)

Dec 02.2020
share
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ กสทช. รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช. เข้ารับรางวัลโล่เกียรติยศ ITA Awards จากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในพิธีมอบรางวัลโล่เกียรติยศการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน...

งานเสวนา “OTT in the New Digital Economy”

Nov 25.2020
share
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธาน กสทช. พร้อมด้วย กสทช. รศ. ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ ผศ.ดร. ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช. นายสมบัติ ลีลาพตะ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ นางสาวมณีรัตน์ กำจรกิจการ ผู้ช่วยเลขาธิการ กสทช. ร่วมงานเสวนา &ldq...

สำนักงาน กสทช. แนะนำวิธีการปรับจูนสัญญาณดิจิตอลทีวีในพื้นที่ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ และพื้นที่ใกล้เคียง

Nov 11.2020
share
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) กำลังอยู่ในช่วงดำเนินการปรับปรุงโครงข่ายสัญญาณดิจิตอลทีวี เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการใช้งานคลื่นความถี่ของประเทศไทยให้มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒ...

การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ สำหรับโครงข่ายโทรทัศน์ซึ่งให้บริการแก่ผู้รับใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่

Nov 06.2020
share
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช. ผศ.ดร. ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช. ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยว...

สำนักงาน กสทช. กำชับโอเปอเรเตอร์ทุกรายดูแลคุณภาพสัญญาณและโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่ที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจะได้รับผลกระทบจากพายุใต้ฝุ่น โมลาเบ

Oct 29.2020
share
นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. ได้กำชับโอเปอเรเตอร์ทั้ง 5 ราย ได้แก่ เอไอเอส ทรู ดีแทค แคท และทีโอที ให้ดูแลคุณภาพ...

สขค. จับมือ กสทช. กำกับดูแลกิจการแข่งขันทางการค้า เสรี เป็นธรรม

Sep 23.2020
share
เมื่อวันที่ 22 ก.ย.63 ที่โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สขค.) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการกำกับดูแลการแข่งขันในธุรกิจเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม โดยนายสมศักดิ์ เกียรติชัยลั...