ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์การคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับโฆษณาในรายการสำหรับเด็กทางโทรทัศน์

ในวันพุธ ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๑ อาคารหอประชุมสำนักงาน กสทช.
Jan 31.2017
share

วันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ

Jan 31.2017
share
ประเทศไทยมีการถ่ายทอดสดกระจายเสียงครั้งแรกในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2473 โดยพลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบูรฉัตรไชยากรกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินเป็นผู้ทรงริเริ่ม จึงถือเอา “วันที่ 25 กุมภาพันธ์”

กสทช. จัดประชุมชี้แจงประกาศ สำนักงาน กสทช. เรื่อง แนวทางการพิจารณาเกี่ยวกับการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคสื่อ วิทยุ-โทรทัศน์

Jan 31.2017
share
เมื่อวันศุกร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00-11.30 น. ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้จัดประชุมชี้แจงประกาศ สำนักงาน กสทช

การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตามข้อ ๕ (๑๐)ของประกาศ กสทช.

Jan 31.2017
share
สสามารถอ่านเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ข้างล่างนี้ ◘◘◘◘◘◘ ระดับความดังของเสียง(Audio Loudness) ในกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเด็นเทคนิคเกี่ยวกับระดับความดังของเสียง

'น้องดูดี' เตือน สอบถามก่อนตัดสินใจเลือก

Jan 31.2017
share
ปัจจุบันเริ่มมีการทดลองออกอากาศโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประชาชนที่ประสงค์จะรับชมบริการโทรทัศน์ดังกล่าว จึงมีความจําเป็นที่จะต้องจัดหาเครื่องรับโทรทัศน์ที่มีภาครับสัญญาณดิจิตอล ทีวีในตัว

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ขอเรียนเชิญ สื่อมวลชนมาร่วมทำข่าว "รับเทศกาลความรักด้วยสติ ระวังเสี่ยงตาย-หมดตัว"

Jan 31.2017
share
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ขอเรียนเชิญ พี่ๆน้องๆสื่อมวลชนมาร่วมทำข่าว "รับเทศกาลความรักด้วยสติ ระวังเสี่ยงตาย-หมดตัว" ใน วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา: 13:00 น สถานที่: ณ ห้อประชุมชั้น2

เปิดรับการลงทะเบียนประกวดShort Film of Parliament 2015 หัวข้อ “คน ค(ร)บ”

Jan 31.2017
share
มาแล้วคร๊าา ก่ารประกวดShort Film 2015 สำหรับ Young Blood หนุ่มๆสาวๆไฟแรงและใฝ่ฝันการสร้างผลงานภาพยนต์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการภายใต้ชื่อ โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร