ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดโลกการสื่อสารจากผู้พิการทางการได้ยินสู่รัฐบาลไทยผ่านเครื่องบริการถ่ายทอดการสื่อสารสาธารณะ (ตู้ TTRS) ในศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558 ณ ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี: นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดบริการถ่ายทอดการสื่อสารผ่านเครื่องบริการถ่ายทอดการสื่อสาร
Jan 31.2017
share

อนุมัติคูปองดิจิตอลแลกกล่องไฮบริด

Jan 31.2017
share
นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. กล่าวว่า สำนักงาน กสทช.ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.

การจัดประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ เรื่อง “ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปสื่อและการคุ้มครองผู้บริโภคภายใต้การปรับปรุงกฎหมาย กสทช. :อนาคต กสทช.ในยุค ‘ปฏิรูป’ ทางออกปฏิรูปสื่อ หรือ ทางตัน”

Jan 31.2017
share
กสทช. จัดประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ เรื่อง “ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปสื่อและการคุ้มครองผู้บริโภคภายใต้การปรับปรุงกฎหมาย กสทช. :อนาคต กสทช.ในยุค ‘ปฏิรูป’ ทางออกปฏิรูปสื่อ หรือ ทางตัน”

เครือข่ายผู้บริโภคยื่นผลมอนิเตอร์โฆษณาโทรทัศน์ดาวเทียม เคเบิ้ลทีวีให้ อย. และ กสทช. พบ โฆษณาผิดกฎหมายเพียบ ในขณะที่ อย.และ กสทช.เผยสั่งระงับ ปรับช่องที่โฆษณาผิดกฎหมายจำนวนมากจนช่องต้องปิดกิจการ

Jan 31.2017
share
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคร่วมกับเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค 10 จังหวัดนำเสนอผลการศึกษาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย ทางสื่อโทรทัศน์ดาวเทียมและเคเบิ้ลทีวี ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2557

การประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์การคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับโฆษณาในรายการสำหรับเด็กทางโทรทัศน์

Jan 31.2017
share
ในวันพุธ ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๑ อาคารหอประชุมสำนักงาน กสทช.

วันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ

Jan 31.2017
share
ประเทศไทยมีการถ่ายทอดสดกระจายเสียงครั้งแรกในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2473 โดยพลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบูรฉัตรไชยากรกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินเป็นผู้ทรงริเริ่ม จึงถือเอา “วันที่ 25 กุมภาพันธ์”

กสทช. จัดประชุมชี้แจงประกาศ สำนักงาน กสทช. เรื่อง แนวทางการพิจารณาเกี่ยวกับการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคสื่อ วิทยุ-โทรทัศน์

Jan 31.2017
share
เมื่อวันศุกร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00-11.30 น. ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้จัดประชุมชี้แจงประกาศ สำนักงาน กสทช