ข่าวประชาสัมพันธ์

กสทช. เปิดตัววารสารวิชาการ กสทช. ประจำปี 2560 (NBTC Journal 2017) ชูแนวคิด “Knowledge Journey” องค์ความรู้วิชาการด้านการสื่อสาร

       สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ สำนักงาน กสทช. เปิดตัว วารสารวิชาการ กสทช. ประจำปี 2560 (NBTC Journal 2017) เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารคล...
Jan 11.2018
share

สำนักงาน กสทช. ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์จุฬา-รามา-ศิริราช รณรงค์ให้เห็นภัยจากการเลี้ยงลูกด้วยจอ ย้ำส่งผลต่อพัฒนาการเด็กจริง แนะเลี่ยงเด็กอยู่กับจอเป็นเวลานาน

Jan 11.2018
share
       นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กล่าวว่า กิจกรรมของเด็กในยุคปัจจุบันจะอยู่หน้าจอโทรทัศน์ เล่นสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ตเป็นเวลานาน ส่งผลทำให้เด็กมีสมาธิสั้น มีพัฒนาการช้า แล...

ขอเชิญร่วมให้ข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับหลักการกำหนดค่าปรับทางปกครอง กรณีที่ผู้ประกอบกิจการ กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

Jan 11.2018
share
       คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ขอเชิญร่วมให้ข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับหลักการกำหนดค่าปรับทางปกครอง กรณีที่ผู้ประกอบกิจการ กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ มีการกระทำที่เป็นการเอาเ...

กสทช. สั่งช่องรายการยุติโฆษณาเกินเวลา จัดพื้นที่ข้อความหน้าจอรบกวนการชมรายการและสั่งปรับรายการที่ใช้คำหยาบคายล่อแหลม

Jan 11.2018
share
       เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า ที่ประชุม กสทช. มีมติให้สำนักงาน กสทช. มีคำสั่งทางปกครองให้ บริษัท อมรินทร์...

สำนักงาน กสทช. รับฟังความคิดเห็นคืนคลื่นความถี่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ เพื่อนำไปจัดสรรใหม่ รองรับการขยายตัวเศรษฐกิจดิจิทัล

Jan 11.2018
share
       นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันคลื่นความถี่เป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ขณะที่ความต้องการใช้คลื่นความถี่ทั้งจากภาครัฐและเ...

กสทช. อนุมัติเงินสนับสนุนการส่งสัญญาณทีวีดิจิตอลผ่านดาวเทียมเพิ่มในระบบ HD พร้อมมีมติเห็นชอบกับสำนักงาน กสทช. ในหนังสือชี้แจง สตง. เรื่อง USO NET และรอความเห็นตอบกลับจาก สตง. ก่อนที่ให้ความเห็นชอบลงนามในสัญญาจ้างต่อไป

Nov 29.2017
share
       นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า วันนี้ (23 ส.ค. 2560) ที่ประชุม กสทช. ได้มีมติอนุมัติวงเงินในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่งสัญญาณผ่านด...

การประชุมขี้แจงถอดบทเรียนประสบการณ์การทำงานและจัดแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ของสำนัก บส

Nov 28.2017
share
       เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖o สำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (สำนัก บส.) จัดการประชุมชี้แจงการถอดบทเรียนประสบการ การทำงานและจัดแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง “การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิกา...