ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก

Nov 28.2017
share

ผลการดำเนินการเพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ๗ กรกฏาคม ๒๕๕๘

Nov 28.2017
share

ผลการดำเนินการเพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘

Nov 28.2017
share

ผลการดำเนินการเพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘

Nov 28.2017
share

ผลการดำเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ข้อมูล ณ วันที่ วันที่ ๑๒ พ.ค. ๕๘

Nov 28.2017
share

ผลการดำเนินการเพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ๒o เมษายน ๒๕๕๘

Nov 28.2017
share

อย. ผนึกกำลัง กสทช. กระทรวงไอซีที บก.ปคบ. จัดการแก้ไขปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฏหมาน ปี 2558 ทางสื่อวิทยุ อินเทอร์เน็ต โซเซียลมืเดีย เพิ่มบทลงโทษ

Nov 28.2017
share
   ...