กิจกรรมที่ผ่านมา

“เยาวชนสร้างสรรค์ รู้ทันสื่อ”ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                             รับชมเพิ่มเติมได้ที่: ผู้บริโภคสื่อ วิทยุ-โทรทัศน์ กสทช....
Aug 16.2019
share

การอบรมพัฒนาความรู้ให้กับแกนนำเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ครั้งที่5 ในพื้นที่ภาคใต้ ณ โรงแรมบรรจงบุรี ระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2562 จ.สุราษฎร์ธานี

Jun 14.2019
share
                                          &nb...

การอบรมพัฒนาความรู้ให้กับแกนนำเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2562

May 31.2019
share
ดูรูปเพิ่มเติม: ผู้บริโภคสื่อ วิทยุ-โทรทัศน์ กสทช....

การอบรมพัฒนาความรู้ให้กับแกนนำเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ในพื้นที่ภาคเหนือ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2562

May 31.2019
share
ดูรูปเพิ่มเติม: ผู้บริโภคสื่อ วิทยุ-โทรทัศน์ กสทช....

การอบรมพัฒนาความรู้ให้กับแกนนำเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ครั้งที่๒ ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ โรงแรม The tide Resort วันที่ ๒๙ เมษายน - ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

May 01.2019
share
  ดูรูปเพิ่มเติม: ผู้บริโภคสื่อ วิทยุ-โทรทัศน์ กสทช. ...

อบรมการส่งเสริมสิทธิทางการสื่อสารของคนพิการ (ค่ายการสื่อสารสำหรับคนหูหนวก)

Apr 09.2019
share
อบรมการส่งเสริมสิทธิทางการสื่อสารของคนพิการ (ค่ายการสื่อสารสำหรับคนหูหนวก) ระหว่างวันที่ ๕ – ๖ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมคิงปาร์ค อเวนิว กรุงเทพฯ ...

การอบรมพัฒนาความรู้ให้กับแกนนำเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ครั้งที่1 ภาคกลางและภาคตะวันตก

Apr 05.2019
share
การอบรมพัฒนาความรู้ให้กับแกนนำเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ครั้งที่๑ ภาคกลางและภาคตะวันตก วันที่ ๒๗ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เพื่อต่อยอดจากการดำเนินการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงแ...