กิจกรรมที่ผ่านมา

การอบรมพัฒนาความรู้ให้กับแกนนำเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ในพื้นที่ภาคเหนือ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2562

ดูรูปเพิ่มเติม: ผู้บริโภคสื่อ วิทยุ-โทรทัศน์ กสทช....
May 31.2019
share

การอบรมพัฒนาความรู้ให้กับแกนนำเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ครั้งที่๒ ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ โรงแรม The tide Resort วันที่ ๒๙ เมษายน - ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

May 01.2019
share
  ดูรูปเพิ่มเติม: ผู้บริโภคสื่อ วิทยุ-โทรทัศน์ กสทช. ...

อบรมการส่งเสริมสิทธิทางการสื่อสารของคนพิการ (ค่ายการสื่อสารสำหรับคนหูหนวก)

Apr 09.2019
share
อบรมการส่งเสริมสิทธิทางการสื่อสารของคนพิการ (ค่ายการสื่อสารสำหรับคนหูหนวก) ระหว่างวันที่ ๕ – ๖ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมคิงปาร์ค อเวนิว กรุงเทพฯ ...

การอบรมพัฒนาความรู้ให้กับแกนนำเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ครั้งที่1 ภาคกลางและภาคตะวันตก

Apr 05.2019
share
การอบรมพัฒนาความรู้ให้กับแกนนำเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ครั้งที่๑ ภาคกลางและภาคตะวันตก วันที่ ๒๗ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เพื่อต่อยอดจากการดำเนินการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงแ...

การอบรมการสร้างความตระหนักรู้ในสิทธิทางการสื่อสาร ของคนพิการ (ด้านการได้ยิน) ในการเข้าถึงทีวีดิจิตอล

Apr 04.2019
share
การอบรมการสร้างความตระหนักรู้ในสิทธิทางการสื่อสารของคนพิการ (ด้านการได้ยิน) ในการเข้าถึงทีวีดิจิตอล ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ ...

การประชุมหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่อง การตรวจสอบเนื้อหารายการ/โฆษณาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีโทรทัศน์ในพื้นที่ภาคเหนือ

Apr 04.2019
share
วันที่ 29 มีนาคม 2562 สำนักงาน กสทช. ภาค 3 จัดการประชุมหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่อง การตรวจสอบเนื้อหารายการ/โฆษณาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีโทรทัศน์ในพื้นที่ภาคเหนือ ณ โรงแรม เดอะอิมพีเรียล จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พล.อ.ท.ดร. ธนพันธุ์ หร่...

กสทช. อบรมการจัดทำบริการคำบรรยายแทนเสียง (Closed Caption) ตามประกาศ สำนักงาน กสทช. เรื่อง แนวทางการจัดทำล่ามภาษามือ คำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพสำหรับการให้บริการโทรทัศน์

May 17.2018
share
กสทช. อบรมการจัดทำบริการคำบรรยายแทนเสียง (Closed Caption) ตามประกาศ สำนักงาน กสทช. เรื่อง แนวทางการจัดทำล่ามภาษามือ คำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพสำหรับการให้บริการโทรทัศน์ กำหนดให้รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม – ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑รุ่นที่ ๒ ร...