กิจกรรมที่ผ่านมา

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ในการเสนอโครงการเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน

วันนี้ (16 พ.ค.57) ณ ห้องประชุมโรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ ได้มีการจัดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
Feb 01.2017
share

ทีวีดิจิตอล : ผู้บริโภคได้อะไร

Jan 31.2017
share
เมื่อวานนี้ (9 เม.ย. 57) ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กสทช. นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงาน...

ประมวลภาพบรรยากาศการประชุมนานาชาติว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิตอล

Jan 31.2017
share
จบไปเป็นที่เรียบร้อยกับ การประชุมนานาชาติว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิตอล "International Conference: Consumer Protection in the Digital Age" ระหว่างวันที่ ๓-๔ เมษายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรม

กสทช. ระดมความคิดเห็นของผู้บริโภคเกี่ยวกับทีวีดิจิตอล

Jan 31.2017
share
เมื่อวานนี้ (๒๗ มี.ค. ๕๗) นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. ด้านคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน ได้เป็นประธาน กล่าวเปิดงาน "การสัมมนาระดมความคิดเห็นของผู้บริโภคเกี่ยวกับทีวี

เพชรบุรีโมเดล : ทางออกเพื่อแก้ปัญหาโฆษณาเกินจริง

Jan 31.2017
share
เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2557 มติคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ได้เห็นชอบต่อระยะเวลาใบอนุญาตออกไปหลังครบปีของกิจการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ หรือช่องรายการดาวเทียม จำนวน 177 ช่อง

กสทช. จับมือกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่า จัดเสวนาการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์

Jan 31.2017
share
เมื่อวันที่ ๑๙-๒๐ ธ.ค. ท่ี่ผ่านมา ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ เชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ง (กสทช.) โดยคุณศิริวรรณ ฟุ่มเฟือง ผู้อำนวยการ

กสทช. จับมือสมาคมคนหูหนวก ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงโทรทัศน์ของคนพิการด้านการได้ยินและสื่อความหมาย (คนหูหนวก)

Jan 31.2017
share
เมื่อวันที่ ๑๖-๑๗ ธ.ค. ที่ผ่านมา ณ โรงแรมชวาลัน รีสอร์ท นครปฐม สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ง (กสทช.) โดย ท่านสุภิญญา กลางณรงค์ กสทช. ด้านการคุ้มครอง