หัวข้อ : รอบรู้เกี่ยวกับคูปองดิจิตอล

1. การแจกคูปองรอบที่ 3 จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่?

2. ข้อใดดังต่อไปนี้คือแอพพลิเคชั่น บนระบบIOS/Android ที่คุณสามารถดาวโหลดเพื่อตรวจสอบพื้นที่สัญญาณดิจิตอลทีวี ?

3. คุณสามารถตรวจสอบสิทธิการได้รับคูปองดิจิตอลทีวีจากช่องทางไหน?

4. หากคุณได้รับมอบให้ไปแลกกล่องดิจิตอลทีวี จะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ?

5. หากคุณพบปัญหา ข้อสงสัยเกี่ยวกับ “คูปองดิจิตอลทีวี” หรือ ข้อร้องเรียน ปัญหาการรับสัญญาณในพื้นที่อยู่อาศัยควรติดต่อที่เบอร์ใด ?