หัวข้อ : การโฆษณาอาหารและยา

1. เราจะสังเกตง่ายๆได้อย่างไรว่า “โฆษณายา” หรือ “โฆษณาอาหาร” ทางโทรทัศน์เข้าข่ายเป็นการโฆษณาโอ้อวดเกินจริง หรือผิดกฎหมาย

2. เราจะสังเกตง่ายๆได้อย่างไรว่า “โฆษณายา” หรือ “โฆษณาอาหาร” ทางโทรทัศน์เข้าข่ายเป็นการโฆษณาโอ้อวดเกินจริง หรือผิดกฎหมาย

3. ข้อใดกล่าวถึงโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชิ้นนี้ได้ถูกต้องมากที่สุด “สินค้าที่ขายดีที่สุดของสถานีวิทยุแห่งนี้คือน้ำแร่ผสมสมุ

4. ข้อใดกล่าวถึงโฆษณายาแผนโบราณชิ้นนี้ได้ถูกต้องมากที่สุด “มหัศจรรย์ของสมุนไพรไทย สร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย ออกฤทธิ์ทำ

5. หากเราพบโฆษณาที่เข้าข่าย หลอกลวง โอ้อวดเกินจริง จะแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้ที่ใด