การประชุมรับฟังแนวทางและวิธีการสำรวจความนิยมช่องรายการโทรทัศน์

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 สำนักงาน กสทช. โดยสำนักส่งเสริมการแข่งขันและกำกับดูแลกันเอง (สส.) จัดการประชุมรับฟังแนวทางและวิธีการสำรวจความนิยมช่องรายการโทรทัศน์ โดยได้รับเกียรติจาก กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ พร้อมด้วย นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ กสทช. และ ผศ.ดร. ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช. เข้าร่วมงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงให้ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ผู้จัดทำการสำรวจความนิยมรายการโทรทัศน์ ผู้ซื้อสื่อโฆษณา และนักวิชาการ ทราบถึงแนวทางในการสำรวจความนิยมช่องรายการโทรทัศน์ (Rating) เพื่อเป็นแนวทางในการกำกับดูแลเรื่องเรตติ้งในประเทศไทย และแนวทางในการสนับสนุนการจัดตั้งองค์กรกลางเกี่ยวกับการสำรวจความนิยมช่องรายการโทรทัศน์ เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมโทรทัศน์ดิจิตอล ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กสทช.

 

 

Contact