สุภิญญาเตรียมเปิดเวทีจัดทำแผนเยียวยาที่เป็นธรรมกับทุกฝ่ายกรณีทรูยกเลิก HBO 6 ช่อง

 

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า  หลังจากบริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด ยกเลิกการให้บริการ 6  ช่องรายการ คือ  HBO, Cinemax, HBO Signature, HBO Family, HBO hit และ RED BY HBO  แล้วตั้งแต่วันที่ 1  มกราคม เป็นไป โดยมี 7 ช่องใหม่มาแทนให้สมาชิก คือ  ช่องรายการ Food Network, Paramount, Warner TV, Celestial Classic Chinese Movies และ Fox Actions Movies  ได้รับเสียงตอบกลับจากผู้ใช้บริการทั้งที่ผ่านมาทางสำนักงาน กสทช. และใน Social Media ว่าช่องที่นำมาทดแทนคุณภาพไม่ทัดเทียมกับช่องที่ยกเลิกไป  ซึ่งมีสมาชิกจำนวนไม่น้อยที่สมัครใช้บริการเพราะต้องการรับชมภาพยนตร์หรือชี่รี่ย์ที่มีเฉพาะใน HBO   ดังนั้นในการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ในวันที่ 10 มกราคมที่จะถึงนี้  จะมีการเปิดรับฟังความเห็นจากตัวแทนผู้บริโภคอย่างเป็นทางการ รวมทั้งเชิญบริษัททรูฯ  มารับฟังความเห็นจากผู้บริโภคด้วย  ถ้าหากผู้บริโภคยังเห็นว่าไม่เป็นธรรม  กสท.นัดพิเศษมีมติมอบให้อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ  พิจารณาและเจรจากับบริษัททรูฯ เพิ่มเติม   
อย่างไรก็ตามหลังจากแผนเยียวยาออกมาแล้ว  หากผู้ใช้บริการรายใดยังไม่พอใจมีสิทธิ์ยกเลิกการใช้บริการได้ตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก  พ.ศ. 2556  และหากมีเงินค่าบริการหรือเงินอื่นใดค้างชำระ  บริษัททรูฯ จะต้องได้รับเงินคืนภายใน  30 วัน นับแต่วันเลิกสัญญา  และหากไม่ได้รับความเป็นธรรมใดๆ ผู้บริโภคสามารถร้องเรียนเข้ามาได้ที่สายด่วน กสทช.  1200  
“แผนเยียวยาที่บริษัททรูฯ ส่งมาให้ กสท. พิจารณาเมื่อวันที่ 29 ธันวาคมที่ผ่านมาเป็นแผนเบื้องต้นเท่านั้น    และหลังจากที่มีข่าวเรื่องแผนเยียวยานี้ออกไป  มีผู้ใช้บริการไม่น้อยยังไม่พอใจกับการชดเชยด้วยปรับแพ็คเกจให้สูงขึ้น 30 วัน  และให้  1000 คะแนน สำหรับสมาชิกในแพ็กเกจแพลทินัม    นอกจากนี้ยังมีความเห็นต่อคุณภาพของช่องรายการที่นำมาทดแทนว่าไม่คุ้มค่ากับค่าสมาชิกที่ต้องเสียไปในราคาเท่าเดิม  ส่วนประเด็นที่บริษัททรูฯ แจ้งผู้บริโภคล่าช้ากว่า 30 วัน ทำให้ตัดสินใจไม่ทันว่าควรจะยกเลิกการใช้บริการดีหรือไม่  อาจต้องมีการพิจารณาให้สิทธิ์ผู้บริโภคตัดสินใจในช่วง  30 วันนับแต่ กสท. อนุมัติ  ดังนั้นไม่ควรไม่เก็บค่าบริการใดๆ ในช่วงเวลาดังกล่าว    และอีกหลายประเด็นที่ต้องพิจารณา  ดังนั้นในวันที่  10 มกราคมนี้  จะได้ฟังความเห็นซึ่งกันและกัน  เพื่อหาข้อยุติที่ทุกฝ่ายพอใจ” นางสาวสุภิญญากล่าว   
จำนวนผู้ใช้บริการบริษัททรูฯ ที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิก 6 ช่องรายการ  มีกลุ่มสมาชิกแพลตินั่ม ที่ไม่สามารถรับชมทั้ง 6 ช่อง  ประมาณ 1 แสนราย   ผู้ใช้บริการที่ได้รับผลกระทบไม่สามารถรับชม ได้  3 ช่อง  ประมาณ  1  แสนราย  และจะมีในแพ็คเกจที่ไม่สามารถรับชมได้บางช่อง ประมาณ  4 แสนราย   รวมผู้ใช้บริการที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกประมาณ  6  แสนราย