วีดีทัศน์โฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย

 

ท่านสามารถปรับความคมชัดในการรับชมที่สัญลักษณ์ฟันเฟืองในแถบเครื่องมือ เมื่อกดเล่นวีดีทัศน์