19. วิทยุรายใหม่ คืออะไร

       สถานีวิทยุที่เกิดขึ้นใหม่ เดิมเรียกรวมๆ ว่า “วิทยุชุมชน” แต่เนื่องจากทุกสถานีไม่ได้ดำเนินการในลักษณะ “ของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน” ตามแนวทางของวิทยุชุมชน จึงเรียกใหม่ว่า “วิทยุรายใหม่” ซึ่ง มีการออกอากาศในระดับท้องถิ่น ส่งสัญญาณในระบบ เอฟ.เอ็ม. (FM)

       วิทยุรายใหม่ มีทั้งจัดตั้งและดำเนินการโดยหน่วยงาน องค์กร ชุมชน กลุ่มบุคคลในลักษณะต่างๆ กัน มีทั้งวิทยุของสถาบันการศึกษา วัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มดีเจ ร้านขายยา ฯลฯ ดังนั้น จึงมีการจัดรายการที่แตกต่างกันไปตามแต่วัตถุประสงค์ที่กำหนด ทั้งที่มุ่งการบริการสาธารณะ และมุ่งทำธุรกิจ แต่ก็ยังมีวิทยุรายใหม่บางแห่งที่ยึดถือหลักการของวิทยุชุมชนอย่างเคร่งครัด

รู้หรือไม่? – กสทช. อยู่ระหว่างการออกใบอนุญาตให้วิทยุรายใหม่ทดลองออกอากาศ ซึ่งมีรวมกว่า 6,600 สถานีทั่วประเทศ