40. อาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ คืออะไร

ยา คือ ของที่ใช้ในการวินิจฉัย บำบัด บรรเทา รักษา ป้องกันโรคหรือความเจ็บป่วยของมนุษย์หรือสัตว์ อาหาร คือ ของกิน ดื่ม อม เพื่อค้ำจุนชีวิต (ไม่สามารถอ้างว่าวินิจฉัย บำบัด บรรเทา รักษา ป้องกันโรคหรือความเจ็บป่วยได้)

เครื่องมือแพทย์ คือ เครื่องมือใช้ที่มุ่งหมายเฉพาะสำหรับใช้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข วินิจฉัย ป้องกัน ติดตาม บำบัด บรรเทา หรือ รักษา ป้องกันโรค หรือความเจ็บป่วยของมนุษย์หรือสัตว์ ตรวจสอบ ทดแทน แก้ไข ดัดแปลง พยุง ค้ำจุนร่างกาย หรือเพื่อวินิจฉัยทำลายหรือฆ่าเชื้อสำหรับเครื่องมือแพทย์

เครื่องสำอาง คือ ของที่ใช้ทา ถู นวด โรย พ่น หยอด ใส่ อบ ต่อส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเพื่อความสะอาดสวยงาม (ไม่สามารถอ้างว่าวินิจฉัย บำบัด บรรเทา รักษา ป้องกันโรคหรือความเจ็บป่วยได้)