74. เรื่องที่เป็นผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างจะมีการกำกับดูแลอย่างไร

       อย่างที่ทราบดีว่า สื่อวิทยุ-โทรทัศน์ เข้าถึงคนได้ในวงกว้าง ดังนั้นเมื่อมีการจำกัดไม่ให้คนได้เข้าถึงเนื้อหาบางประเภท ก็จะทำให้เกิดกระแสของสังคมอย่างรวดเร็ว เช่น กรณี “จอดำ” ที่เกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภคสื่อราว 10 ล้านครัวเรือนที่รับชมฟรีทีวีจากจานดาวเทียมหรือเคเบิลทีวี ไม่สามารถรับชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลยูโร 2012 ผ่านฟรีทีวีช่อง 3 , 5 และ 9 ได้ ทั้งที่ประชาชนที่รับชมฟรีทีวีผ่านระบบภาคพื้นดิน (หนวดกุ้งหรือก้างปลา) สามารถรับชมได้เป็นปกติ จากกรณีดังกล่าว จึงได้เกิดแนวคิดเรื่องการเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป หมายความว่า จะต้องมีการกำหนดให้ผู้ให้บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปให้เสนอเนื้อหารายการตามผัง โดยไม่มีการปิดกั้นช่องทางการรับชมไม่ว่าผู้บริโภคจะใช้ระบบใดรับชมทีวี คราวนี้เราก็จะได้ดูรายการที่เป็นรายการระดับนานาชาติได้อย่างเท่าเทียมกัน