ขอเชิญร่วมงาน "นิทรรศการและกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อ" @ เชียงใหม่

       ในวันศุกร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นี้ มาเป็นผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ที่รู้เท่าทันด้วยกันที่ เซ็นทรัล แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่

  • ๑๑.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. นิทรรศการและกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อในเรื่องต่างๆ โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ สำนักงาน กสทช.
  • ๑๗.๑๕ - ๑๘.๑๕ น. กสทช.สุภิญญาฯ (@supinya) จะมาพูดคุยเรื่องทีวีดิจิตอล และตอบคำถามทุกประเด็นสื่อ

-----

BCP TEAM
กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.)