96. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสนับสนุนผู้บริโภคในการเปลี่ยนผ่านอย่างไร

       ข้อเท็จจริงคือการเปลี่ยนระบบโทรทัศน์ แม้ในภาพรวมจะทำให้สังคมทั้งมวลสามารถรับชมโทรทัศน์ที่มีมาตรฐานคุณภาพการรับชมที่ดีขึ้น แต่ก็ส่งผลกระทบกับคนจำนวนมากในช่วงที่ทำการเปลี่ยนผ่าน ประชาชนมีทั้งยากดีมีจน คนมีโอกาสคนด้อยโอกาส มีอยู่ทุกซอกทุกมุมของประเทศ ประชาชนอยู่ดีๆ ก็ต้องเปลี่ยนเครื่องรับโทรทัศน์ ในเมื่อยากที่จะให้ผู้บริโภคทิ้งเครื่องรับโทรทัศน์ระบบอนาล็อก กสทช. จึงเตรียมแผนสนับสนุนเรื่องอุปกรณ์แปลงสัญญาณ หรือ Set-top Box ซึ่งมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 600-1,200 บาท และได้มีนโยบายที่จะแจก “คูปอง” เพื่อเป็นส่วนลดในการซื้อเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องแปลงสัญญาณระบบดิจิตอล ให้คนที่อยู่ในพื้นที่ออกอากาศโทรทัศน์ระบบดิจิตอลแล้ว สามารถรับชมได้ นอกจากนี้สถานีโทรทัศน์จะส่งสัญญาณทั้ง 2 ระบบ ควบคู่กันไปเป็นระยะหนึ่งเพื่อให้เวลาเราปรับตัว มีการเปลี่ยนแปลงและสามารถรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลได้ทั้งหมด