ทีวีดิจิตอล : ผู้บริโภคได้อะไร

       เมื่อวานนี้ (9 เม.ย. 57) ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กสทช. นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานการสัมนา เรื่อง "ทีวีดิจิตอล: ผู้บริโภคได้อะไร" โดยให้ความรู้เกี่ยวกับ ทีวีดิจิตอลคืออะไร และการดำเนินการเปลี่ยนผ่านการรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินเป็นระบบดิจิตอล และทีวีดิจิตอลในโลกปัจจุบัน พร้อมทั้งมีการเสวนา ในหัวข้อ "ประชาชนได้อะไรจากการเปลี่ยนผ่านการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล" โดยมี ผู้ประกอบการ บริษัท สมาคม ผู้สื่อข่าว รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องที่สนใจด้านดิจิตอลทีวี เข้าร่วมการสัมนาในครั้งนี้

       นางสาวสุภิญญา กล่าวว่า ภายในวันที่ 23 เมษานี้ บอร์ด กสทช.เตรียมจะประกาศหลักเกณฑ์ต่างๆ เช่น หลักฐานยืนยันทะเบียนบ้าน วันหมดอายุ และการป้องกันการสวมสิทธิ์ในกรณีที่คูปองถูกนำไปขายต่อ การรับคูปองเงินสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านจากทีวีแอนะล็อกไปสู่ทีวีดิจิตอลนั้นจะร่วมมือกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย นำคูปองส่งไปยังทุกครัวเรือนตามสำมะโนครัวประชากร 22 ล้านครัวเรือน เพื่อให้ประชาชนสามารถนำคูปองไปซื้อกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล หรือเป็นส่วนลดเครื่องโทรทัศน์ที่สามารถรับสัญญาณทีวีดิจิตอลในตัวได้ สำหรับการแจกคูปองนั้น คาดว่าจะเริ่มรอบแรกได้ช่วงปลายเดือน มิ.ย.นี้ ในพื้นที่โครงข่ายเข้าที่ถึง 11 จังหวัด เช่น กรุงเทพฯ ปริมณฑล นครราชสีมา เชียงใหม่ และสงขลา ส่วนการเสนอราคาคูปองจากเดิมที่ตั้งไว้ 690 บาท อาจจะปรับเพิ่มเป็น 1,200 บาท

-----

BCP TEAM
กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.)