"รู้เท่าทัน" โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริง

"รู้เท่าทันโฆษณษผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริง" 

ระวัง‼โฆษณาโอ้อวดเกินจริง
-เครื่องหมาย อย.
-เลขสารบบอาหาร และเลขทะเบียนยา
-เลขที่ใบรับแจ้ง
เป็นการยืนยันอนุญาตผลิตภัณฑ์ ไม่ได้เป็นการแจ้งว่าผลิตภัณฑ์นั้นผ่านการอนุญาตให้โฆษณาอย่างถูกต้องตามกฏหมาย

การตรวจสอบโฆษณาผลิตภัณฑ์ต้องดูที่ #เลขที่อนุญาตโฆษณา ซึ่งจะแบ่งตามประเภทของผลิตภัณฑ์แต่ละอย่าง ดังนี้

อาหาร
โปรดสังเกต ฆอ. .../....
การโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณต้องขออนุญาตโฆษณา

ข้อสังคำโฆษณาเกินจริง
ต้องไม่แสดงสรรพคุณเรื่องการรักษาโรค และสรรพคุณทางเวชสำอาง เช่น ทำให้ผิวขาวขึ้น ลดความอ้วน ละไขมันส่วนเกิน หรือ รักษาโรคได้ครอบจักรวาล อกฟูรูฟิต ระงับกลิ่น หน้าอกเต่งตึง

ยา
โปรดสังเกต ฆท. .../....
ต้องมีเลขที่อนุญาตโฆษณา

ข้อสังคำโฆษณาเกินจริง
ต้องไม่แสดงสรรพคุณอันเป็นเท็จหรือเกินจริง เช่น สามารถบำบัด รักษา ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้อย่างศักดิ์สิทธิ์หรือหายขาด และสามารถรักษาโรคเรื้อรัง ร้ายแรง เช่น มะเร็ง โรคหัวใจ เสริมสรรถภาพทางเพศ

เครื่องสำอาง
ไม่ต้องขออนุญาโฆษณา
โฆษณาได้แต่ต้องไม่ก่อนให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญของเครื่องสำอาง

ข้อสังคำโฆษณาเกินจริง
ต้องไม่แสดงสรรพคุณเกินจริง เช่น ผิวขาวภายใน 7 วัน ยกกระชับหน้าเรียวเด้ง ภายใน 1 นาที ลดสิว ลดฝ้า ภายใน 3 วัน ใช้แล้วเสริมอำนาจ วาสนา บารมี เงินทอง เรียกเสน่ห์ พูดอะไรคนก็เชื่อ

โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพอันเป็นเท็จหรือโอ้อวดเกินจริงถือว่าเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค

หากพบโฆษณาที่เข้าข่ายโอ้อวดเกินจริง ผ่านสื่อวิทยุหรือโทรทัศน์ สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนไปยังที่ผู้ประกอบการสื่อที่โฆษณานั้นๆ หรือที่ สายด่วน อย. 1556 หรือที่ สำนักงาน กสทช. Call Center 1200 ☎