บริการเสียงบรรยายภาพ (Audio Description : AD) เพื่อการเข้าถึงรายการโทรทัศน์สำหรับคนพิการทางการมองเห็น หรือผู้ที่มีปัญหาด้านสายตา เป็นอย่างไร? มาดูกัน!!