การอบรมพัฒนาความรู้ให้กับแกนนำเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ครั้งที่๒ ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ โรงแรม The tide Resort วันที่ ๒๙ เมษายน - ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒