การยื่นขอคืนใบอนุญาตของผู้ประกอบกิจการทีวีดิจิตอล

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 สำนักงาน กสทช. โดยนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. แถลงข่าวสรุปการยื่นขอคืนใบอนุญาตของผู้ประกอบกิจการทีวีดิจิตอล มีผู้ประกอบกิจการทีวีดิจิทัล มายื่นความประสงค์ต่อสำนักงาน กสทช. ที่จะคืนใบอนุญาต จำนวน 7 ช่อง ได้แก่ 1. ไบรท์ทีวี 20 2. วอยซ์ทีวี 21 3. MCOT Family 14 4. สปริงนิวส์ 19 5. สปริง 26 (Now26 เดิม) 6. ช่อง3 แฟมิลี่ 13 และ 7. ช่อง 3 SD 28 ทั้งนี้เป็นไปตาม คสช. ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญมาตรา 44 ช่วยผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล และผู้ประกอบการโทรคมนาคม เมื่อวันที่ 11 เมษายน2562 และตามประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าชดเชยอันเนื่องมาจากการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล หลังจากนี้ ผู้ประกอบกิจการทีวีดิจิทัลที่ยื่นความประสงค์จะคืนใบอนุญาตต่อสำนักงาน กสทช. ต้องส่งเอกสารการคืนใบอนุญาตประกอบกิจการทีวีดิจิทัลอย่างเป็นทางการมาให้ กสทช. ภายใน 60 วัน เพื่อจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ณ อาคารหอประชุม ชั้น 1 สำนักงาน กสทช.