โครงการจิตอาสาจัดระเบียบสายสื่อสารฯ เนื่องในวันปิยมหาราช พุทธศักราช 2562

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. พร้อมด้วย รองเลขาธิการ กสทช. ผู้บริหาร พนักงานสำนักงาน กสทช. และผู้ประกอบกิจการสื่อสาร ลงพื้นที่จัดระเบียบสายสื่อสาร ภายใต้โครงการจิตอาสาจัดระเบียบสายสื่อสาร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายพระราชกุศล รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช พุทธศักราช 2562 บริเวณถนนดินแดง ตั้งแต่แยกวิภาวดี – แยกโบสถ์แม่พระฟาติมา ระยะทางรวม 2 ฝั่ง 1.8 กิโลเมตร