พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 พล.อ. สุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. พร้อมด้วยนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กสทช. คณะผู้บริหารสำนักงาน กสทช. และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมในพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ สำนักงาน กสทช.

สำนักงาน กสทช. กำหนดจัดพิธีถวายบังคมฯ เนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติ ขึ้นเป็นประจำทุกปีด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อกิจการด้านการสื่อสารของชาติ