แถลงข่าวการกำกับดูแลการโฆษณาเกินจริง กรณีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถั่งเช่า

 

วันที่ 20 มกราคม 2564 กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์  มานะกิจ และ เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมกันแถลงข่าวถึงปัญหาการโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสื่อวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ ที่ก่อนหน้านี้ทาง กสทช. ได้มีการจับ ปราบ และส่งดำเนินคดีจากการโฆษณาหลอกลวงผู้บริโภคไปแล้วนั้น แต่ยังพบว่ามีการโฆษณาหลอกลวงผู้บริโภคเกินจริงมาตั้งแต่กลางปี 2561 จนถึงปัจจุบัน โดยมีการตรวจจับการโฆษณาผ่านทางโทรทัศน์ดิจิตอล 17 ราย 77 กรณี ทางโทรทัศน์ดาวเทียม 90 ราย 190 กรณี และทางวิทยุ 2,150 ราย 4,058 กรณี ส่วนกรณีโฆษณาถั่งเช่าเกินจริงนั้น ทาง กสทช. ได้มีการเตือนให้ระงับการโฆษณาแต่ไม่มีการปฏิบัติตามคำสั่ง กสทช. จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 31 แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 ลงโทษ โดยการปรับสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเป็นเงิน 5 แสนบาท 1 ราย อีก 2 ราย ทาง อย. ได้วินิจฉัยแล้วว่าเป็นการโฆษณาที่ผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่ในขั้นตอนเตรียมเสนอต่อบอร์ด กสทช. เพื่อลงโทษปรับอีกรายละ 5 แสนบาท ส่วนกรณีพิธีกร พรีเซนเตอร์  กสทช. จะดำเนินการส่งเรื่องไปทาง อย. เพื่อดำเนินคดีและพิจารณาการเพิกถอนทะเบียนตำรับอาหารด้วย ทั้งนี้ กสทช. ไม่ได้นิ่งนอนใจ หากพบว่ามีการโฆษณาหลอกลวงผู้บริโภค กสทช. จะร่วมมือกับ อย. เพื่อกวาดล้างและกำจัดการโฆษณาลวงโลกให้หมดไป ณ อาคารหอประชุม ชั้น 1 สำนักงาน กสทช.