กสทช. รับเรื่องร้องเรียน "ละครเมียจำเป็น" จากตัวแทนมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล และมูลนิธิเด็ก เยาวชนและครอบครัว

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 กสทช. พล.ท. ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ ได้มีการรับหนังสือร้องเรียนให้ลงโทษสถานีโทรทัศน์ที่นำเสนอละครซึ่งมีฉากความรุนแรงทางเพศ (เมียจำเป็น) และข้อเสนอการแก้ไขปัญหาการสร้างทัศนคติที่ผิดในฉากละคร จากตัวแทนมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล และมูลนิธิเด็ก เยาวชนและครอบครัว พร้อมด้วยเครือข่ายจำนวน 30 คน ทั้งนี้ กสทช. พล.ท. ดร. พีระพงษ์ฯ ได้รับฟังปัญหาและข้อเสนอจากตัวแทน พร้อมได้มีการชี้แจงและอธิบายการดำเนินการของ กสทช. ต่อกรณีดังกล่าว และการดำเนินงานในกรณีเนื้อหาละครในลักษณะเดียวกันก่อนหน้านี้ และรวมถึง ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับร่างแนวทางในการนำเสนอเนื้อหารายการเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน / ร่างแนวทางในการนำเสนอเนื้อหารายการเกี่ยวกับกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ที่กำลังดำเนินการจัดทำอยู่ในขณะนี้ เพื่อให้การนำเสนอเนื้อหารายการต่างๆ ในอนาคตดีขึ้น โดยผู้จัด ผู้ผลิตรายการจะมีการระมัดระวังในการนำเสนอเนื้อหาต่างๆ มากขึ้น ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารอำนวยการ สำนักงาน กสทช.