โฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่อสำอางเกินจริง

กฎหมาย กสทช.
ตามประกาศ กสทช. การออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระในลักษณะจูงใจ โดยหลอกลวง หรือกระทำให้เกิดความเข้าใจผิด โดยการใช้หรืออ้างอิงรายงานทงวิชาการสถิติ หรือข้อมูลอันไม่เป็นความจริง หรือเกินความจริงเข้าข่ายกำรกระทำที่เป็นการเอาปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

กฏหมาย อย.
การโฆษณาเครื่องสำอาง ต้องไม่ใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโกด ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริงอันก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญของเครื่องสำอาง ข้อความที่แสดงสรรพคุณที่เป็นการรักษาโรคหรือที่มิไช่จุดมุ่งหมายเป็นเครื่องสำอาง

คำโฆษณาเกินจริง
▪ลดการอักเสบของผิวหนัง
▪ช่วยลดสิวฝ้าในทันที
▪เพิ่มขนาดหน้าอกให้ใหญ่ขึ้น
▪ทำให้ผิวกลบมาเต่งตึง
▪สวยเพรียว

ตัวอย่างโฆษณาเกินจริง
▪ครีมบำรุงผิว ใช้แล้วขาวขึ้นใน 7 วัน
▪โทนเนอร์ ใช้รักษาฟ้า รักษาสิวภายใน 3 วัน
▪แป้งฝุ่น คุมความมันของใบหน้าสามารถคุมความมันได้ตลอด 24 ชั่วโมง
▪สบู่สมุนไพร ช่วยในการลดผด ผื่นภายใน 5 วันใช้แล้วเห็นผล

หากพบโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่อสำอางเกินจริง ผ่านสื่อวิทยุหรือโทรทัศน์ สามารถแจ้งร้องเรียน ได้ที่ ☎สายด่วน อย. 1556 หรือที่ สำนักงาน กสทช. Call center 1200