ตัวอย่างการบันทึกข้อความเพื่อร้องเรียน "โฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร" ผ่านสื่อวิทยุ-โทรทัศน์

ผู้ร้องได้ร้องเรียนสถานีวิทยุ xxxxxx โดยให้ข้อมูลว่าเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 12.00 -13.00 น. ได้รับฟังรายการ xxxx อกอากาศผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียง xxxx คลื่นความถี่ FM xx.xx บริเวณพื้นที่ อำเภอแก่งคอย จังวัด สระบุรี โดยขณะรับฟังพบว่ามีการออกอากาศเผยแพร่โฆษณาผลิตภัณฑ์ยาน้ำสมุนไพร

ซึ่งมีการบรรยายสรรพคุณว่า "แก้ปวดประจำเดือน ปวดประจำเดือนมาไม่ปกติ มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ตกขาวหมาดขาว ผู้คลอดบุตรใหม่ ขับน้ำคาวปลามดลูกเข้าอู่เร็วแทนการอยู่ไฟด้วยรากสามสิบ กำลังช้างสารคืนความหนุ่มสาว กระชุ่มกระชวย ร่างกายแข็งแรง ศึกไหนก็ไม่หวั่นส่วนพลูคาและระบบเลือดไม่ดี แผลฝีหนอง ภูมิคุ้มกันไม่ดี น้ำเหลืองไม่ดีก็พลูคาว"

ซึ่งผู้ร้องเรียนเห็นว่าเป็นการ โฆษณาผลิตภัณฑ์ที่เป็นการอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงจึงขอให้ทางสำนักงาน กสทช. ตรวจสอบการแพร่โฆษณาผลิตภัณ์สมุนไพรของสถานีวิทยุกระจายเสียงดังกล่าว

และหากคุณรับชมรับฟังโฆษณาดังกล่าวผ่านสื่อวิทยุหรือโทรทัศน์สามารถแจ้งร้องเรียนเพื่อปกป้องสิทธิของผู้บริโภคได้ที่ สายด่วน สำนักงาน กสทช. 1200 (ไม่เสียค่าโทรออก)